Sök på sidan

Karriärutveckling

← Tillbaka hem / Karriärutveckling

Ta reda på vad du vill

– Vet du inte vad du vill?

– Vad är nästa steg i din karriärutveckling?

– Vill du hitta dina drivkrafter?

 

 

Karriär handlar inte om att bli chef utan alla kan ha sin egen karriärutveckling. Alla hamnar vi i livet i en situation då vi behöver stanna upp och fundera över vart jag är på väg och vad jag vill med mitt liv och arbetsliv. Att göra medvetna val bidrar till att vi människor mår bra och får använda våra resurser på rätt sätt. Första steget att göra medvetna val är att ta reda på vad du vill.

Karriärcoaching är en bra förberedelse inför ett utvecklingssamtal med chefen. Karriärutveckling behöver inte betyda att man byter arbete utan kan leda till en bättre dialog på arbetet ,där medarbetaren är mer tydlig med sina mål. Det är en hjälp för organisationen och en kompetensutveckling.

 

Situationer i livet där vi behöver stanna upp kan vara:

– Att söka det första jobbet efter studierna
– Ha arbetat några år och kanske fått familj och barn
– ”Mitt i livet” runt 40+
– Hitta balans mellan arbete och privatliv och minska stressen
– Matcha arbetet med dina drivkrafter och värderingar
– Inför ett utvecklingssamtal med chefen
– Omorganisationer och förändringar
– 50+ och 60+ och inför pensionen

Du kan välja mellan olika upplägg hos Life&Career beroende på dina behov och situation. Du kan komma som privatperson eller från företag.
Vi har olika upplägg som kan anpassas efter dina behov.

Vi rekommenderar företag att erbjuda sina medarbetare livs och karriärcoaching för att få medarbetare som blir mer motiverade och tydliga med sina målbilder.

Karriärutvecklingpaket

1 dags paket med karriärverktyg och coaching

Life&Career erbjuder en dags coaching för dig som kanske står inför ett  karriärvalsbeslut. Du får under en dag med coachen utforska den situation och beslut du står inför. Inför dagen gör du vår webbkurs in-line och vissa personlighetstester. Lunch och kaffe ingår i en dags paketet. Du kan köpa paketet i vår shop.

Karriärcoachingprogram 3 månader

Karriärcoachingprogrammet innebär regelbundna möten( ca 10-12 timmar) under 3-4 månader. Karriärutvecklingsverktygen omfattar coaching utifrån bla Life&Career Map metoden,personlighetstester, hemuppgifter,feedback. Utifrån klientens behov skräddarsys innehållet och anpassas.

 

Karriärutveckling on-line -webbkurs/kombinerat med samtal

Life&Career och psykologen Lena Mangell har utvecklat on-line kurser för karriärutveckling. Om du bor på annat ort än Stockholm och vill ha karriärcoaching av Lena Mangell, kan du köpa webbkursen i vår shop eller via hemsidan ( under webbkurser ) och göra kursen på egen hand.

Det finns just nu två kurser

Utvecklingssamtal med dig själv

Värderingskompassen

Du kan även kombinera webbkursen med 2-3 coachingsamtal (via video eller fysiska möten) Du kan läsa mer om dem under webbkurser på hemsidan.

 

”Jag har haft förmånen att få individuellt stöd och vägledning i min nuvarande arbetssituation och hjälp med att strukturera upp en väg framåt. Lena visade en fantastisk förmåga att skapa trygghet i nuet, med sitt förhållningssätt hitta mina egna drivkrafter och ge mig en konkret och tydlig bild av hur mina framtida karriärsvägar kan se ut och innehålla.”

Torbjörn Sundström, sektionschef Ekerö kommun

”Jag kan verkligen rekommendera kursen till andra.
Kursen är pedagogiskt uppbyggt med flervalsfrågor med efterföljande analys av sig själv. Jag tycker att kursen ger fler aha-upplevelser vilket jag tror har att göra med upplägget och variationen av material att läsa, bearbeta, filmer 
och praktiska övningar. ”

Helene Lindh

Det är en väldigt givande kurs. Jag började kursen väldigt vilsen. Men avslutade kursen med precis det jag sökte efter! Fick rätt verktyg, den inre kompassen i handen och en betydligt  mycket  klarare framtidsvision”! 

Supee Liu