Välkommen till Life & Career

Life & Career är ett  ledande konsult- och utbildningsföretag med inriktning på ledarutveckling, executive coaching,  second opinion vid rekrytering,outplacement, livs och- karriärcoaching,  konflikthantering och kartläggningar,teamutveckling och samtalsterapi. Vi erbjuder EMCC -ackrediterade coach&karriärcoachutbildningar och en diplomutbildning till professionell mentor utifrån det utvecklande mentorskapet. 
Vi arbetar med individer,privatpersoner, grupper och organisationer i alla branscher.

Life&Career  leds av leg.psykologen,coachen och organisationskonsulten  Lena Mangell. Life&Career har ett partnersamarbete med två andra leg. psykologer .
Life & Career heter vi därför att vi arbetar utifrån en helhetssyn på människan. 
Vi har mer än 25 års erfarenhet av karriärcoaching, assessment vid urval, ledar- och teamutveckling samt utbildning av coacher och mentorer. Våra metoder och verktyg är baserade på pykologisk vetenskap och är väl beprövade. Detta säkerställer en hög kvalitet som ger både framgångsrika resultat och nöjda deltagare.

Företag och organisationer: Vi vänder oss till VD,chefer och ledare på alla nivåer, HR-funktioner, projektledare, internkonsulter, specialister,coacher, mentorer, egna företagare och medarbetare i företag och organisationer som behöver stöd och utveckling av en professionell samtalspartner.

EMCC ackrediterade coach&karriärcoachutbildning samt mentorutbildningar:För dig som vill arbeta som coach/mentor  eller  arbetar med  att utveckla andra  i organisationer  och vill ha en kvalitetssäkrad coach/karriärcoachutbildning har vi Nordens första  EMCC-ackrediterade coach & karriärcoachutbildning på Practitioner- och Senior Practitioner-nivå.Beställ vår kurskatalog med mer information och läs om utbildningen under fliken coach/mentorutbildningar.

För privatpersoner:Vi erbjuder privatpersoner samtalsterapi  utifrån KBT( kognitiv beteende terapi) ,schematerapi ,mindfulness program samt livs och karriärcoachingprogram. Vi arbetar bla med stresshantering,utmattningssymtom,självkänsla och självförtroende,oro.

Kunduppdrag hos bl.a Länsförsäkringar,Agria,Regeringskansliet,Riksdagen,Arbetsmiljöverket,Huddinge kommun,Acando,UKÄ,SEB,Bizzdesign,Cisco,Kalmar läns landsting,Moderaterna,Marginalen bank,Verisure,Hemnet.

Välkommen att kontakta oss för mer information!