Sök på sidan

Vet du skillnaden mellan självkänsla och självförtroende? Läs min artikel som reder ut begreppen

Vet du skillnaden mellan självkänsla och självförtroende? Läs min artikel som reder ut begreppen

Vad hindrar dig från att komma vidare?

Vad hindrar dina medarbetare från att utvecklas? Känner du dig som en bluff?

Har du en medarbetare som inte gärna tar sig an nya uppgifter? Då kanske det handlar om bristande självkänsla eller självförtroende. Vad har du för självbild? Vem är du? Ser du positivt eller negativt på dig själv? Hindrar eller hjälper din bild dig i karriären, i din ledarroll och ditt liv generellt? En låg självkänsla kan hindra oss i vår karriärutveckling och påverkar både yrkesliv och vår livskvalité negativt. Men myntet har också en annan sida – en god självkänsla och självförtroende kan hjälpa oss att åstadkomma stora positiva förändringar i livet.

LÄS HELA ARTIKELN FRÅN MOTIVATION.SE HÄR:

Självkänsla och självförtroende – håll isär begreppen