Sök på sidan

Psykoterapisamtal / KBT

← Tillbaka hem / Psykoterapisamtal / KBT

Behöver du någon att tala med?

– Upplever du stress, utmattning, oro, nedstämdhet, obalans?
– Du kanske har låg självkänsla, ställer höga krav på dig själv,
har problem i din relation eller har problem på jobbet.

– Upplever ni som par problem i relationen? Har ni svårt att kommunicera?

Då kan terapisamtal hjälpa dig att komma vidare.
Att ha någon professionell utomstående person att samtala med gör att du/ni får nya perspektiv och verktyg.

 

 

Vad är psykoterapi?

Psykoterapi är en psykologisk samtalsbehandling. Du träffar regelbundet en psykoterapeut och tillsammans arbetar ni med det som är problematiskt och smärtsamt för dig. Målsättningen kan vara att uppnå ökad självkännedom, upptäcka både hinder och möjligheter, komma igen efter en kris eller förstärka identiteten och få en meningsfull förståelse av den egna livssituationen och hitta nya vägar och strategier framåt.

Vanliga orsaker till terapeutisk behandling är bla:

Livskriser av olika slag som skilsmässa, arbetslöshet,
sorger och förluster av olika slag.

– Utmattning och trötthetssyndrom.
– Depression, oro och ångest.
– Existentiella livskriser och frågeställningar.
– Relationsproblem i yrkesliv eller i privatliv.
– Sjukdom eller olycka som påverkat livssituationen.
– Kris i äktenskap/relationen.

Terapisamtal

Boka samtal här:

Jag arbetar både via Skype och i fysiska möten

E-post: lena.mangell@lifecareer.se
Telefon 070-7561642

Samarbeten med digitala plattformar
Du kan även boka mig online, videosamtal eller fysiska
möten på:

AHUM

Competencer

 

 

 

 

Stress, oro, ångest, utmattningssyndrom

Stresshanteringsprogram med mindfulness och KBT för dig som upplever negativ stress, utmattning, energilöshet och som önskar få verktyg, metoder, stöd för att komma i balans i livet.

Du får hjälp med:

– Screening och diagnos av din stressnivå
– Kartläggning av kroppsliga reaktioner, beteenden, tankar, känslor, symptom
– Utbildning och information om stress utifrån senaste forskningen
– Kartläggning  och förståelse av egna stressorer, stressområden
– Verktyg i form av mindfulness
– Verktyg i form av självinsikt och övningar -KBT
– Life&Career Map metoden- som handlar om att kartlägga livskvalitet, värderingar, personlighet, kompetens,sätta upp egna mål
– Hemuppgifter, träning
– Samtal

Parterapi/samtal

Parsamtal och parrådgivning är ett sätt att komma vidare tillsammans med en terapeut när man upplever att svårigheter i relationen inte går att lösa på egen hand. Paret kan få hjälp med att få relationen att fungera bättre, hitta tillbaka till varandra, eller kanske separera på ett så bra sätt som möjligt. Under det första orienterande samtalet formulerar vi tillsammans de frågor och problem som behöver bearbetas. Jag arbetar utifrån ACT, KBT, IBCT (Integrative Behavioral Couple Therapy), schematerapi.

 

Vad är KBT? Kognitiv beteende terapi

Det finns många olika psykologiska behandlingsmetoder och terapiformer. KBT är en behandlingsform som har visat sig effektiv vid behandling av en rad olika psykiska problem som depression, sömnstörningar,stress, ångest, oro, krisreaktioner .

Vem får utöva psykoterapi?

För att bedriva psykoterapi ska man vara legitimerad psykolog eller vara legitimerad psykoterapeut.

Vad är en legitimerad psykolog?

Utbildningen till psykolog innebär fem års grundutbildning samt ett års praktisk tjänstgöring under handledning. Den är den mest gedigna utbildningen i kunskapen om människan. En legitimationsgrundande utbildning innebär en kontinuerlig granskning och lämplighetsprövning, vi arbetar under hälso – och sjukvårdslagen och granskas av Socialstyrelsen. Som legitimerad psykolog är man ålagd att arbeta utifrån, och hålla sig à jour med, vetenskap och beprövad erfarenhet. Som psykolog har vi har en unik kompetens att möta och coacha individer, grupper och organisationer. För kunden innebär det ökad trygghet att vi arbetar med hög etik, gör kvalificerade analyser och väljer bästa möjliga metoder. Som psykolog kan man arbeta inom många olika områden och har djupa kunskaper om individer, grupper och organisationer. Som legitimerad psykolog har man Steg 1 utbildning till psykoterapeut. För att bli legitimerad psykoterapeut krävs att man går en Steg 2 utbildning i en godkänd statlig utbildning.

 

 

Lena Mangell är utbildad legitimerad psykolog, psykoterapeut steg 1(Psykodynamisk PDT) och KBT, utbildad inom samt schematerapi och mindfulness (diplomerad mindfulnessinstruktör). Legitimationen som psykolog är reglerad av Socialstyrelsen och man har tystnadsplikt enligt lag. Lena har mångårig erfarenhet av att möta människor i kris, utveckling och förändring. Hon har arbetat mycket med stress, utmattning, bristande självkänsla och självförtroende samt med parterapi.

Kontakt: lena.mangell@lifecareer.se
Telefon: 0707 56 16 42