Sök på sidan

Karriärutveckling

← Tillbaka hem / Karriärutveckling

Ta reda på vad du vill

– Vet du inte vad du vill?

– Vad är nästa steg i din karriärutveckling?

– Vill du hitta dina drivkrafter?

 

 

Karriär handlar inte om att bli chef utan alla kan ha sin egen karriärutveckling. Alla hamnar vi i livet i en situation då vi behöver stanna upp och fundera över vart jag är på väg och vad jag vill med mitt liv och arbetsliv. Att göra medvetna val bidrar till att vi människor mår bra och får använda våra resurser på rätt sätt. Första steget att göra medvetna val är att ta reda på vad du vill.

Karriärcoaching är en bra förberedelse inför ett utvecklingssamtal med chefen. Karriärutveckling behöver inte betyda att man byter arbete utan kan leda till en bättre dialog på arbetet ,där medarbetaren är mer tydlig med sina mål. Det är en hjälp för organisationen och en kompetensutveckling.

 

Situationer i livet där vi behöver stanna upp kan vara:

– Att söka det första jobbet efter studierna
– Ha arbetat några år och kanske fått familj och barn
– ”Mitt i livet” runt 40+
– Hitta balans mellan arbete och privatliv och minska stressen
– Matcha arbetet med dina drivkrafter och värderingar
– Inför ett utvecklingssamtal med chefen
– Omorganisationer och förändringar
– 50+ och 60+ och inför pensionen

Du kan välja mellan olika upplägg hos Life&Career beroende på dina behov och situation. Du kan komma som privatperson eller från företag.
Vi har olika upplägg som kan anpassas efter dina behov.

Vi rekommenderar företag att erbjuda sina medarbetare livs och karriärcoaching för att få medarbetare som blir mer motiverade och tydliga med sina målbilder.

Liv&Karriärutvecklingpaket med online kurs &coaching

LIVS&KARRIÄRUTVECKLING ON-LINE
Vet du inte vad du vill?
Behöver du stanna upp och reflektera över hur du trivs i livet och arbetet?
Vill du ha personlig utveckling?

Life&Career erbjuder dig ett coachingpaket med 2 coachingtimmar(fysiskt eller digitalt samt en 5 timmars kurs on-line “Utvecklingssamtal med dig själv”.
Webbkursen gör du i din egen takt efter att du har fått inloggningsuppgifterna. Den består av film, text och övningar på olika teman som personlighet, kompetens och intresse,värderingar,vision, mål och handlingsplan. Den leder dig framåt mot dina mål och du skapar en konkret handlingsplan för ditt liv.
Du får coachingstöd vid två tillfällen under kursen antingen fysiskt i Stockholm eller via skype,facetime eller telefon.

 

Karriärcoachingprogram 3-4 månader

Karriärcoachingprogrammet innebär regelbundna möten( ca 10-12 timmar) under 3-4 månader. Karriärutvecklingsverktygen omfattar coaching utifrån bla Life&Career Map metoden,personlighetstester, hemuppgifter,feedback. Utifrån klientens behov skräddarsys innehållet och anpassas efter situationen.

Många företag erbjuder sina medarbetare denna form av kompetensutveckling. Resultatet blir ofta fördjupad självinsikt, tydligare mål och tydligare kommunikation kring vad man vill och kan bidra med i arbetslivet. Det underlättar utvecklingssamtalen i organisationen då medarbetaren vet vad de vill och kan.
Du kan även som privatperson köpa detta program.

 

Livs&Karriärutveckling on-line -webbkurser

Life&Career och psykologen Lena Mangell har utvecklat on-line kurser för karriärutveckling. Om du bor på annat ort än Stockholm och vill ha karriärcoaching,kan du köpa webbkursen   via hemsidan ( under webbkurser ) och göra kursen på egen hand.

Kurserna är mycket uppskattade eftersom de på ett strukturerat och pedagogiskt sätt leder dig fram till dina mål och du kan fatta beslut och komma vidare. Läs mer under webbkurser.

Det finns just nu två kurser

Utvecklingssamtal med dig själv

Värderingskompassen

 

 

”Jag har haft förmånen att få individuellt stöd och vägledning i min nuvarande arbetssituation och hjälp med att strukturera upp en väg framåt. Lena visade en fantastisk förmåga att skapa trygghet i nuet, med sitt förhållningssätt hitta mina egna drivkrafter och ge mig en konkret och tydlig bild av hur mina framtida karriärsvägar kan se ut och innehålla.”

Torbjörn Sundström, sektionschef Ekerö kommun

”Jag kan verkligen rekommendera kursen till andra.
Kursen är pedagogiskt uppbyggt med flervalsfrågor med efterföljande analys av sig själv. Jag tycker att kursen ger fler aha-upplevelser vilket jag tror har att göra med upplägget och variationen av material att läsa, bearbeta, filmer 
och praktiska övningar. ”

Helene Lindh

Det är en väldigt givande kurs. Jag började kursen väldigt vilsen. Men avslutade kursen med precis det jag sökte efter! Fick rätt verktyg, den inre kompassen i handen och en betydligt  mycket  klarare framtidsvision”! 

Supee Liu