Sök på sidan

Individuell ledarutveckling och coaching

← Tillbaka hem / Individuell ledarutveckling och coaching

Personlig tränare i ledarskap

– Att vara chef och ledare kan vara ensamt.
– Vem kan man prata öppet med och ventilera svåra beslut med?

Att vara chef och ledare idag är en komplex roll med många olika krav och förväntningar. Dagens ledarskap ställer större krav på personlig kompetens och prestation. Nya utmaningar kräver ett dynamiskt ledarskap. Ofta är man ensam om sina tankar och har sällan tid för reflektion. Att ha en egen coach/mentor som bollplank är väl investerad tid.

Vi har coachat och utbildat chefer, ledare,entreprenörer och toppolitiker under 25 år. Vi arbetar även med chefens ledningsgrupp/arbetsgrupp.

Individuell executive coaching /chefscoaching

Chefscoaching är en form av ledarutveckling som visat sig ha stora effekter på ledarbeteende. Det är ett utmärkt komplement till traditionella ledarskapskurser, eftersom coachingen utgår från varje enskild chefs individuella behov. Det är ett tillfälle för dig som chef och ledare att ha en professionell, neutral samtalspartner och coach att samtala med under konfidentiella former. Här kan du prata om allt som du inte kan prata med dina medarbetare, kolleger om.

Som chef är man ofta ensam med sina beslut och tankar. Du kan också diskutera din egen karriärutveckling med coachen. Programmet innebär att man träffas ca 2 -4 timmar per månad under ett år och att chefen får olika hemuppgifter med sig att utföra mellan träffarna.

I chefscoachingen fokuserar vi på det personliga ledarskapet och utvärderar chefens styrkor och utvecklingsbara sidor med olika tester bl a Facet5 och EQi (som mäter den emotionella kompetensen). Därefter arbetar vi med coaching för att utveckla olika områden.

Coachingprogrammet skräddarsys efter dina behov och vi formulerar ett kontrakt i starten av programmet. Under konfidentiella former kan frågor om förändringsarbete, ledningsgruppen, stresshantering, konflikthantering, personligt ledarskap hanteras. Ledar coaching är ett nödvändigt ledarutvecklingsverktyg i dagens arbetsliv.

Coachingprogrammet leder till resultat i form av:

 • Avlastande samtal
 • Ökar chefens personliga effektivitet
 • Fördjupad självinsikt
 • Öka självförtroendet och självkänslan i rollen som ledare
 • Utvecklar mer effektiva vanor
 • Öka välbefinnandet och minskar stress
 • Ta fram de inre värderingarna som ger ökad meningsfullhet
 • Hitta en varaktig balans mellan personliga & professionella mål
 • Att utforska nya effektiva sätt att leda och stödja andra
 • Hantera konflikter och fatta svåra beslut
 • Proaktivt leda organisationsförändringar
 • Bygga ett högpresterande team
 • Verktyg för kommunikation

För vem?

För dig som har gått kurser och utbildningar men som nu söker en mer skräddarsydd kompetensutveckling och stöd. Du kanske är VD, GD, ledare, toppolitiker, projektledare, högre chef, mellanchef, egen företagare?

 1. Första steget är ett introduktionsmötet där vi tar fram syfte och mål med programmet och därefter skriver vi ett kontrakt
 2. Coachingsessionerna startar och pågår ca 1,5-2 timmar 1 -2 gånger/månad under 6,12 eller 18 månader

Lena Mangell, Life&Career är executive coach, organisationskonsult och ledarutvecklare sedan 25 år och har haft uppdrag inom både finans, försäkring, detaljhandel, juridik, entreprenörer, IT, politiker i riksdagen, Regeringskansliet, statliga myndigheter som IVO, FMV, Universitet.

 Individuellt strukturerat ledarutvecklingsprogram
med  coaching och mentorskap

Vill du ha en mentor eller PT i ditt ledarskap?

Life & Career och psykologen Lena Mangell erbjuder ett heltäckande ledarutvecklingsprogram  med coaching&mentorskap.Det  utgår från individens personlighet, kompetens och uppdrag samt verksamhetens mål och förändringar. Programmet är paketerat i 5 moduler.

Det innehåller analyser, text, frågeställningar och handlingsplaner. Individen får en personlig tränare/coach under hela programmet där man utvecklar sina

Det individuella programmet passar dig som är ny som chef eller har bytt roll.

Leg.psykologen Lena Mangell är din  mentor och PT under programmet. Programmet pågår ca 6 månader..

Mentorskap

Önskar du en mentor för din utveckling i rollen som HR, chef,ledare?

Genom att ha en egen coach eller mentor får du möjlighet att stanna upp och reflektera över dig själv och din arbetssituation samt sätta upp mål för en framtida utveckling.

De flesta som har en coach eller mentor säger att det är fantastiskt att få denna möjlighet, men det är också en nödvändighet för en arbetsgivare idag att kunna erbjuda medarbetarna denna kompetensutveckling pga av de behöver ha medarbetare som är på rätt plats i företagen. Life & Career erbjuder mentorskap till bla HR, nya chefer.

Mentorskapet utgår från dina specifika behov och skräddarsys efter dina önskemål. Din mentor hos Life & Career är psykologen och organisationskonsulten Lena Mangell. Hon har mångårig erfarenhet av ledarskap,organisationer.
Mentorskapet liknar chefscoachingprogrammet.

Hör av dig så diskuterar vi dina specifika behov.
E-post: lena.mangell@lifecareer.se,
Telefon: 0707 56 16 42