Sök på sidan

CV Lena Mangell

CV

Lena Mangell är leg psykolog, psykoterapeut steg 1 KBT, executive coach, karriärcoach,
organisationskonsult och en av pionjärerna inom livs och-karriärcoaching i Sverige.

Lena Mangell arbetar med ledarutveckling och har lång erfarenhet av att stödja chefer i ledarrollen och den personliga utvecklingen. Hon har ledarutvecklingsuppdrag i flera stora bolag och myndigheter. Lena arbetar även med privatpersoner som vill ha hjälp med personlig coaching, stress och -krishantering och samtalsterapi. Lena använder kognitivt inriktade metoder baserade på KBT, ACT, positiv psykologi och humanistisk psykologi samt schematerapi. Lena är utbildad mindfulness instruktör och erbjuder mindfulness för företag.

Lena Mangell har stor erfarenhet av att möta människor och organisationer i förändring och coacha de som vill  utvecklas vidare. Lena har arbetat med ledare och medarbetare i individuell coaching och samtal sedan 1992 och coachat över 3000 tusen personer med stor framgång. Hon har 40 000 coachingtimmar bakom sig.

Utbildningar och kurser:

 • Leg psykolog, inriktning arbets och-organisationspsykologi- Lunds och Stockholms Universitet
 • Psykoterapeut Steg 1 PDT
 • Psykoterapeut steg1 KBT, Svenska institutet för Kognitiv Psykoterapi
 • Schematerapi Modul A och B, Svenska institutet för kognitiv psykoterapi
 • Mindfulnessinstruktör (Mindfulnesscenter)
 • Certifierad i GDQ- grupptest (Susan Wheelans metod)
 • Certifierad i Facet5 (Facet5, Norman Buckley, England
 • Certifierad i Team Diagnostic Assessment (TeamCoaching International)
 • Certifierad i TeamScape (Facet5)
 • Certifierad i Myers Briggs Type Indicator
 • Certifierad JTI (Decision Dynamics)
 • Certifierad i Karriärmodellen och Karriärprofilen, Decision Dynamics
 • Utbildning i konsultativt arbetssätt och ledarskap
 • Certifierad i PROFILOR (360 -feedbackinstrument)
 • Utbildad i psykologisk debriefing
 • Utbildad i mental träning
 • Certifierad i FIRO B, 16PF
 • Utbildad inom stress & utbrändhet vid Stressmottagningen, Karolinska Institutet
 • Utbildad i begåvningstester

Övrigt:

Författare till böckerna ”Karriärplanering för alla” och ”Life&Career Map”. Medlem i Sveriges Psykologförbund. Fd styrelsemedlem i EMCC Sverige (2005-2009).

” I min roll som  leg.psykolog och coach har jag hjälpt människor formulera sina visioner och se sina möjligheter. Jag tror på människors inneboende kraft att ta sig vidare och nå dit de vill. Jag arbetar med det personliga ledarskapet  hos var och en . I den processen behöver man ofta stöd i form av en professionell samtalspartner. Jag har en helhetssyn på människan där begreppet livskvalitet  och värderingar kommer  in. Vad är livskvalitet för dig? Vilka är dina värderingar? Hur  vill du leva ditt liv? Vet du vad du vill?

Vad är en legitimerad psykolog?

Utbildningen till psykolog innebär fem års grundutbildning samt ett års praktisk tjänstgöring under handledning. Den är den mest gedigna utbildningen i kunskapen om människan.
En legitimationsgrundande utbildning innebär en kontinuerlig granskning och lämplighetsprövning, vi arbetar under hälso – och sjukvårdslagen och granskas av Socialstyrelsen. Som legitimerad psykolog är man ålagd att arbeta utifrån, och hålla sig à jour med, vetenskap och beprövad erfarenhet. Som psykolog har vi har en unik kompetens att möta och coacha individer, grupper och organisationer.

För kunden innebär det ökad trygghet att vi arbetar med hög etik, gör kvalificerade analyser och väljer bästa möjliga metoder. Som psykolog kan man arbeta inom många olika områden och har djupa kunskaper om individer, grupper och organisationer.
Som legitimerad psykolog har man Steg 1 utbildning till psykoterapeut.
För att bli legitimerad psykoterapeut krävs att man går en Steg 2 utbildning i en godkänd statlig utbildning.

Kvalitet och etik

Helhetssyn

Life & Career arbetar utifrån en helhetssyn på människan som en grundläggande värdering. Vi arbetar utifrån hög kvalitet och etiska värderingar.

Resultat

Vi vill bidra till att individen och organisationen når sina mål och det resultat man vill uppnå.

Kundens behov

Life&Career arbetar exklusivt med anpassning efter kundens behov och skräddarsyr därför många av utvecklingsprogrammen samt utvärderar resultatet.

Konfidentiellt

Vi har ett professionellt förhållningssätt till våra kunder och vi arbetar under konfidentiella former.
Vi har tystnadsplikt och kan bli anmälda till Socialstyrelsen om vi bryter mot den.

Forskningsbaserat

Vi följer forskning och utvecklingen inom arbetslivs och- organisationspsykologi och deltar på internationella konferenser inom detta område.

Lena Mangell är medlem i Sveriges Psykologförbund och följer deras etiska regler.