Sök på sidan

Varför coachutbildning hos Life&Career

← Tillbaka hem / Coachutbildning & Mentorutbildning / Varför coachutbildning hos Life&Career

Coachutbildning hos Life&Career

Varför ska du välja en coach/mentorutbildning hos Life&Career?
Det är viktigt att välja en leverantör som är ackrediterad av en seriös intresseorganisation samt har djupa kunskaper och lång erfarenhet av att arbeta med förändringsprocesser och samtal med människor.

Psykologen och coachen Lena Mangell, grundare av Life&Career, har anordnat coach& kariärcoachutbildningar sedan 1992 och har utbildat många av Sveriges coacher/karriärcoacher som idag arbetar med coaching  av chefer, medarbetare och mentorskap. Hon var en pionjär i Sverige och har varit med om att utveckla coachingområdet i Sverige.
Vi arbetar utifrån Life&Career Map modellen (framtagen av Lena Mangell, 1992) som är en strukturerad modell för personligt ledarskap och karriärutveckling där helhetssyn på människan är centralt.
Life&Career Map är en arbetsbok och ett verktyg för personligt ledarskap och livs och karriärutveckling som används i våra coach&karriärcoachutbildningar och som vi säljer efter genomgången utbildning till coacher,karriärcoacher, mentorer.

Varför ska du då välja våra utbildningar?

 • Vi är ackrediterade och har fått två European Quality Awards(EQA) av EMCC för våra två coach& karriärcoachutbildningar. En på Practitioner nivå för Diplomutbildningen och en på Senior Practitioner nivå för certifieringsutbildningen.
 • Vi har en djup och bred psykologisk kompetens och lång erfarenhet av att coacha människor till nya möjligheter och coacha chefer och medarbetare i sin roll och personliga utveckling.
 • Lena Mangell som är kursledare, är utbildat legitimerad .psykolog och var den som introducerade livs och karriärcoaching i Sverige 1992.Hon har coachat och varit mentor åt mer än 3000 personer. Lena Mangell har varit lärare på universitetet i coaching.
 • Vi har hög kvalitet på utbildningen och våra utbildningar har en  psykologisk teoretisk grund främst positiv psykologi, humanistisk och konstruktivistisk psykologi , samt kognitiv psykologi. Den har även inslag av ACT (värderingar och visioner).
 • Vår karriärutvecklingsmodell bygger på en helhetssyn på människan där livskvalitet och balans i livet frågor ingår.
 • Vi fokuserar på samtalet och reflekterande dialog som ett verktyg i coachingen.
 • Vi arbetar med action learning dvs kursen innehåller träning, övning och handledning utifrån de teorier och modeller som presenteras.
 • Utbildningen ger en personlig utveckling och en egen handlingsplan.
 • Du får verktyg för att coacha andra professionellt.
 • Vi anpassar kursen efter deltagarnas behov och har därför små grupper.
 • Vi är medlemmar i EMCC (European Mentoring and coaching council) och följer de etiska regler som finns uppställda.
 • Vi följer forskning och utveckling inom området och deltar i internationella konferenser.
 • Vi har många mycket nöjda deltagare och kan ge mycket bra referenser. Vi får högsta betyg av deltagarna! Deltagarna känner sig trygga med att gå ut och arbeta med coaching i sina arbeten.