Sök på sidan

Referenser coach & mentorutbildningar

← Tillbaka hem / Coachutbildning & Mentorutbildning / Referenser coach & mentorutbildningar

Referenser

”Life&Career erbjuder en professionell coachutbildning med hög kvalitet och praktiska verktyg.”

“Coachutbildningen på Life & Career har gett mig en tydlig metod och professionella verktyg att arbeta med i mitt dagliga arbete som Karriärcoach och Head Hunter. Jag har haft en enorm nytta av utbildningen. Jag har arbetat som Karriärcoach i över 10 år, fortfarande med Life & Career´s metod i grunden.
Den fungerar verkligen! För mig var det viktigt att utbilda mig hos ett företag som har ett gott renommé på marknaden och som ligger i framkant vad gäller coaching. Life & Career följer etiska riktlinjer och arbetar långsiktigt med både coaching och mentorskap.

Jag refererar ofta till Life & Career och deras olika utbildningar.
Jag är övertygad om att du har stor behållning av denna kurs om du arbetar i en ledande position där du har med människor att göra.
Du lär dig ett coachande förhållningssätt vilket är ett framgångsrikt, effektivt och utvecklande sätt att leda andra.”

Katrin Romare, headhunter, coach

”Ett koncept med en tydlig process som verkligen fungerar.”

Att kursen är uppbyggd enligt två steg: först uppleva materialet själv och sedan ledan en annan person igenom det samma, är genialiskt. Insikter och praktiserande ger verkliga kunskaper som blir en naturlig det av deltagarens egna verktygslåda.

Life&Career modellen med dess begripliga skelett gör det enkelt att förklara för fokuspersoner hur processen är uppbyggd, vad de ska få arbeta med och vad som ska gås igenom inför varje mötestillfälle. Detta ger en säkerhet i arbetet “som coach under utbildning”.

Susanne Carlsson, försäljningscoach

”Jag gjorde en omsorgsfull research bland de coachutbildningar som finns på marknaden och är så tacksam för att jag valde Life&Career och Lena Mangell”

Det är en noggrann och uppdaterad utbildning som förser dig med ett gediget material av verktyg och övningar. Utbildningen ställer även krav på dig som deltagare, du får möjlighet att göra en utvecklande resa som leder dig till insikt om vad som krävs för att bli en bra livs och karriärcoach.

Eleonor Sjunnevik
HR konsult, rekryteringskonsult och coach

“Lena Mangell är ytterst professionell och kompetent inom sitt yrkesområde.”

Lena är en av förgrundsfigurerna inom Livs- och karriärplanering i Sverige. Jag har både anlitat Lena som konsult och varit deltagare på en av hennes utbildningar till certifierad och diplomerad coach.
För mig betyder Lena mycket, hon håller sig ständigt uppdaterad inom området personlig utveckling och delar gärna med sig av sin kunskap.
Jag kan varmt rekommendera Lena till alla som funderar på att anlita henne och detta oavsett om det gäller utbildning, ledarutveckling eller coaching.

Anna Idegren Rydh
Director Human Resources, RI Holding AB

”Karriärcoachutbildningen hos Life & Career ger ett coachande ledarskap för dig som ledare”

Jag har gått en certifieringsutbildning till coach och karriärcoach hos Life&Career . Karriärcoachutbildningen har gett mig en metodik/process för livs-och karriärplanering. Ett flertal verktyg, ett vidgat nätverk men framför allt en egen utveckling som jag har nytta av både i privatlivet och i arbetslivet.
Karriärcoachutbildningen går ut på att själv jobba sig igenom hela processen för att sedan praktisera på två personer som har ett behov och en motivation till att vilja delta och bli coachade. Detta sker under handledning och kopplat till teori.
Jag vill framförallt rekommendera denna utbildning till ledare.
Detta oavsett vilken ledarroll man har som tex chef, arbetsledare eller projektledare. Jag vill rekommendera den eftersom ett coachande ledarskap är den ledarstil som har störst framgång idag.
Jag själv gick utbildningen eftersom jag bedömer att ett coachande ledarskap är en framgångsfaktor och ett mycket tillfredsställande och roligt sätt att arbeta på.

Carina Cederlund, projektledare

”Lena är en fantastisk, duktig coach, som på ett pedagogiskt sätt hjälper oss igenom kursen.”

“Hon har stor erfarenhet som hon generöst delar med sig av.”

Ann Bäckman, chef, konsult

” Jag har fått många nya verktyg i coachrollen och har under coachutbildningen utvecklats personligen i min coachroll .

“Lenas fantastiska förmåga att handleda mig och kursdeltagarna till olika insikter i vårt arbete har varit mycket givande, intressant och engagerande. Under Lenas handledning blev samtliga deltagare engagerade, positiva och öppna i samtalen.
Lenas kompetens och personliga trygghet som handledare/utbildare avspeglade sig också i gruppens engagemang och tillit.
Ett fantastiskt bra upplägg under hela handledningen, där det fanns utrymme för samtliga deltagare att vara delaktiga med ett stort engagemang, egna tankar och analyser.
Hela utbildningen präglades av deltagarnas engagemang och glädje, där det även fanns många inslag av humor.
Jag kan varmt rekommendera denna certifieringsutbildning som jag upplever hade en mycket professionell helhet.”

Marie Persson, coach

”Att ha gått denna utbildning på Life&Career har inte bara gjort mig starkare i min roll som HR partner utan även hjälpt mig att utveckla mig själv som människa.”

”I min roll (HR), genom att ställa rätt frågor kan jag coacha och stötta mina chefer på den nivån de befinner sig. Att kunna hjälpa de komma fram till vad som är bäst att göra i den givna situationen utan att lägga fram ett färdigt svar är inte det lättaste, men det är en härlig känsla att se någon annan växa på så sätt.
Som person har jag också lärt mig att ställa rätt frågor till mig själv och mina familjemedlemmar. Detta har hjälpt mig göra rätt val i många sammanhang och bli en bättre förälder.

För mig har utbildningen varit väldigt värdefull både yrkesmässigt och personligt.”!

Karin, HR partner på en myndighet

”En riktigt bra utbildning för dig som är coach idag och vill vidare.”

“Här får du lära dig ett effektivt verktyg som verkligen fungerar. Utbildningen blandar praktik och teori. Dessutom får du prova metoden på dig själv under utbildningen. Du utvecklas både som coach och människa. Jag har bara gott att säga :-)”

Ewa, HR chef