Sök på sidan

Life&Career Map metoden

Life&Career Map metoden

Vi har utvecklat en metod ”Life&Career Map” metoden som fungerar som ett
förändringsverktyg med mycket goda resultat!

 

Life&Career Map metoden är en strukturerad,utvecklingsinriktad coaching-metod för personlig utveckling och livs&karriärutveckling ,framtagen av psykologen och livs och karriärcoachen Lena Mangell 1999. Lena är en pionjär inom coaching och utvecklade metoden innan ordet ”coaching” fanns i Sverige under 1990-talet,

Life&Career Map metoden innebär att man fokuserar på individens styrkor och motivation/drivkrafter för att komma vidare den personliga utvecklingen och utforska mål för sin framtida utveckling.
Metoden ger  en struktur för att utveckla ett personligt ledarskap /livs och karriärutveckling och kan användas i de flesta samtal (rehabilitering, ledarutveckling, stresshantering, karriärutveckling, karriärväxling.

Teoretisk grund

Life&Career Map är en arbetsbok som ges till klienten som får hemuppgifter att göra innan varje coachtillfälle. Metoden har sin teoretiska grund i positiv psykologi, KBT, ACT. Verktyget finns både på svenska och engelska.
Den har använts på tusentals personer med mycket goda resultat eftersom den är ett starkt förändringsverktyg!

Life&Career har anordnat coach&kariärcoachutbildningar sedan 1992 och har utbildat många av Sveriges karriärcoacher som idag arbetar med coaching och livs och karriärutveckling.
Vi arbetar under coach&mentorutbildningen och även i de indivuduella samtalen utifrån Life&Career Map modellen.

Licens på verktyget Life&Career Map, efter avslutad coachutbildning

Life&Career Map är ett verktyg för livs och karriärutveckling som används i våra coach/mentor/karriärcoachutbildningar och som vi säljer till coacherna efter utbildningen
Deltagarna får under coachutbildningen lära sig detta verktyg samt själva genomgå modellen och ta fram sin egen handlingsplan.
Life&Career map finns både på svenska och engelska.

Sagt om Life&Career Map verktyget

Life&Career Map ger ett stöd genom hela coachingprocessen, när du själv ska coacha dina klienter. Den hjälper dig med riktning,innehåll och substans och följer en röd tråd.
Life&Career Map ger utveckling på djupet, självinsikt,konkreta mål,inventering av kompetenser och egenskaper!” 

“Klienterna upplever Life&Career Map som ett enkelt verktyg att använda. Övningarna i Life&Career Map spänner över stora delar av livet&karriären, vilket gör att klienterna lyckas genomföra förändringar. Det har genom reflektionen lett till konkreta handlingar.”

 

Madeleine Modinger, HR specialist
Bosch Home Appliance