Sök på sidan

EMCC Ackreditering

EMCC ackreditering

Det finns ett stort utbud av olika coachutbildningar och det kan vara svårt att välja. Det är dock viktigt att se till att man går en internationellt ackrediterad coachutbildning dvs att den är kvalitetssäkrad av en utomstående organisation utan kommersiella intressen. EMCC är en forskningsbaserad, europeisk intresseorganisation som välkomnar alla att bli medlemmar.

Varför EMCC?

Life&Career har valt att vara medlemmar i EMCC (European Mentoring and Coaching Council) för att deras arbete bygger på kvalificerad forskning och att det är en europeisk organisation med europiska värderingar. I EMCC finner man fler executive coacher som arbetar med organisationer och företag och också lite fler män än vad som är vanligt i coachyrket. Inom ICF(International Coaching Federation) har man konstaterat i undersökningar att det finns mest livscoacher som arbetar med privatpersoner och är flera kvinnor än i EMCC.
Det finns hundratals intresseorganisationer världen över som säljer och ackrediterar utbildningar och coacher.
Det finns inte någon överordnad organisation för coacher och mentorer och ingen reglering av marknaden. Det är ofta en missuppfattning att ICF (International Coach Federation ) skulle vara den enda coachorganisationen, vilket är felaktigt. ICF är en amerikansk intresseorganisation .
Vilken organisation man väljer att vara medlem i är en personlig fråga. Men det är viktigt att gå en ackrediterad coachutbildning.

Life&Career har valt att ackreditera våra coachutbildningar hos EMCC( European Mentoring and Coaching Council). https://www.emccouncil.org/about_emcc/#

EMCC har genom forskning tagit fram en EQA( European Quality Award) för hur innehållet i coachutbildningar ska vara för att de ska kunna kvalitetssäkras.

Det finns 4 olika nivåer inom EQA baserat på Competence Standards. Dessa är:

  1. Foundation
  2. Practitioner
  3. Senior Practitioner
  4. Master Practitioner( finns endast på universitet i England)

Våra två coachutbildningar är ackrediterade på Practitioner(Diplomutbildningen)
och Senior Practitioner nivå(certifieringsutbildningen)

Du kan läsa mer i länken nedan om de olika nivåerna:
Länk till EMCC framework för EQA