Sök på sidan

Diplom i coaching & karriärutveckling på Practioner nivå(EMCC) Steg 1

← Tillbaka hem / Coachutbildning & Mentorutbildning / Diplom i coaching & karriärutveckling på Practioner nivå(EMCC) Steg 1

Efter denna utbildning är du diplomerad i coaching &karriärutveckling.

Vill du lära dig grunderna i coaching och kunna tillämpa en kvalitetsgranskad livs&karriärutvecklingsmodell?
Diplomutbildningen är en grundkurs som omfattar fem kursdagar. Vi går igenom och olika coachingtekniker och livs&karriärutvecklingsmodellen Life&Career Map.

Efter genomgången utbildning får du ett diplom. Utbildningen är till för dig som vill ha grunderna i coachande förhållningssätt, karriärcoaching
och coaching, men som inte behöver en certifiering just nu.
Möjlighet finns att välja en certifiering vid ett senare tillfälle. Kursen kan även anordnas internt i en organisation.

MÅL MED KURSEN

 • Efter genomgången utbildning ska du kunna:
 • förstå att coaching är en process
  använda respekt, empati och lyhördhet i coachingsamtalen
 • arbeta professionellt med coaching
 • arbeta konsultativt med att skapa kontrakt i coachingen
 • ha ett coachande förhållningssätt
 • kommunicera och coacha med hjälp av kraftfulla frågor
 • lyssna aktivt i en dialog
 • arbeta utifrån hög etik och tystnadsplikt
 • förstå rollen som coach
 • arbeta utifrån en helhetssyn på människan
 • arbeta med visioner, mål och skapa handlingsplaner

Diplomering

Du får en diplomering till coach och karriärcoach som är ackrediterad av EMCC på Practitioner nivå. Man kan fortsätta till steg 2 som är certifiering.

För diplomutbildning i coaching krävs:

 1. 100% närvaro på kursdagarna
 2. Hemskrivning
 3. Skriva en egen utvecklingsplan för sin coachutveckling

Life&Career Map verktyget

Efter avslutad utbildning kan du köpa Life&Career Map boken, som finns både på svenska och engelska.

Pris:

27.500 ex moms.

Lunch och fika ingår under kursdagarna samt personlighetstester, material och två böcker. En bok köps själv av kursdeltagarna.

Beställ kurskatalogen med mer information: lena.mangell@lifecareer.se
tel:070-7561642

FAKTARUTA

Digital utbildning on line

DIPLOM I COACHING OCH KARRIÄRUTVECKLING PÅ PRACTITIONER NIVÅ (EMCC)

Kursdatum 2021

KURS NR D4 2021 (totalt 5 dagar)kl 9.00-16.30
24-25 augusti+ 8-9 september + 21 september  online via Zoom

KURS NR D5 2021 (totalt 5 dagar)kl 9.00-16.30
– 11-12 november +  22-23 november +    6 december

Förkunskapskrav:

För att bäst kunna tillgodogöra sig utbildningen behövs någon form av beteendevetenskaplig utbildning eller motsvarande kunskaper i form av arbete/erfarenhet som VD,chef, ledare, rekryterare, kompetensutvecklare, HR, lärare, konsult, ombudsmän, mentorer,läkare,projektledare, studievägledare eller annat människoinriktat arbete. Erfarenhet av att arbetat med människor i professionella samtal. Bedömning av förkunskaper sker i en intervju på telefon.

Omfattning:

5 dagar under 3 månader samt en hemskrivning.

Plats:

Life&Career
Sibyllegatan 46
Stockholm
( centralt i Stockholm nära T- bana och parkering)

Studietakt

Utbildningen pågår under 3 månader och kan kombineras med heltidsarbete men med obligatorisk närvaro under de 5 kursdagarna .