Sök på sidan

Certifiering till coach&livs och karriärcoach på Senior Practitioner nivå(EMCC)

← Tillbaka hem / Coachutbildning & Mentorutbildning / Certifiering till coach&livs och karriärcoach på Senior Practitioner nivå(EMCC)

Efter denna utbildning är du certifierad coach & karriärcoach.

Vill du utveckla din professionella samtal som ledare,HR,konsult?
Vill du lära dig en framgångsrik och kvalitetssäkrad modell för livs- och karriärcoaching?
Vill du lära dig olika sätt att coacha på?

Certifieringsutbildningen är en utbildningen för dig som vill arbeta professionellt med coaching & coachande förhållningssätt internt/externt i rollen som chef, ledare, konsult, HR, kompetensutvecklare.

Mål med kursen

Efter genomgången utbildning ska du kunna

 • Arbeta utifrån ett coachande förhållningssätt
  arbeta professionellt med coaching
 • arbeta med olika problemlösande coachingtekniker
 • se coaching som en process
 • behärska livs- och karriärplaneringsmodellen
 • utföra coachingsamtal utifrån livs- och karriärplaneringsmetodiken
 • genomföra coachingsamtalen med respekt, empati
  och lyhördhet
 • arbeta konsultativt med att skapa kontrakt i coachingen
 • kommunicera och coacha med hjälp av kraftfulla frågor
 • Ha fått en fördjupad självinsikt om dig själv ,avseende styrkor och utvecklingsbara sidor
 • Utvecklad din egen handlingsplan med mål för din egen utveckling

Certifiering

Du får en certifiering till coach och liv&karriärcoach som är ackrediterad av EMCC på Senior Practitioner nivå.

För examen och certifiering krävs

 1. 100% närvaro på kursdagarna
 2. Två egna coachuppdrag under 10 timmar/person
 3. Skriva en utvecklingsdagbok under coacharbetet
 4. Godkänd utvärdering av klienterna
 5. Hemskrivning utifrån litteraturen ( ca 1200 sidor på svenska och engelska)
 6. Delta i grupphandledningsdagarna
 7. Skriva en egen utvecklingsplan för sin coachutveckling
 8. En bedömning görs under utbildningen av kursdeltagarens förmåga att utvecklas i rollen som coach

Life&Career Map verktyget

Efter avslutad utbildning kan du köpa Life&Career Map boken,som finns både på svenska och engelska.

 

Pris Certifieringskurs:

41.000 ex moms

Lunch och fika ingår under kursdagarna samt personlighetstester, material och två böcker. Individuell handledning ingår via telefon.
Övrig litteratur (4 böcker) köps in av varje kursdeltagare själv ca 1.200:-

Beställ kurskatalogen med mer information: klicka här
lena.mangell@lifecareer.se
Anmälan: lena.mangell@lifecareer.se, tel: 070 – 756 1642

FAKTARUTA

Digital utbildning on line (Zoom)

CERTIFIERAD COACH PÅ SENIOR PRACTITIONER NIVÅ (EMCC)

Kursdatum 2020

KURS NR C4 2021 (totalt 8 dagar) kl 9.00-16.30
24-25 augusti + 8-9 september+ 21 september + handledningsdagar under hösten 2021  online via Zoom

KURS NR C5 2021 (totalt 8 dagar) kl 9.00-16.30
11-12 november + 22-23 november + 6 december

 

Förkunskapskrav:

För att bäst kunna tillgodogöra sig utbildningen behövs någon form av beteendevetenskaplig utbildning eller motsvarande kunskaper i form av arbete/erfarenhet som VD,chef, ledare, rekryterare, kompetensutvecklare, HR, lärare, konsult, ombudsmän, mentorer,läkare,projektledare, studievägledare eller annat människoinriktat arbete. Erfarenhet av att arbetat med människor i professionella samtal. Bedömning av förkunskaper sker i en intervju

Omfattning:

8 dagar under 6 månader samt eget klientarbete under 3-4 månader med grupphandledning samt litteraturstudier, hemskrivning.

Plats:

Life&Career, Sibyllegatan 46, Stockholm ( centralt i Stockholm nära T- bana och parkering)

Studietakt:

Utbildningen pågår under 6-9 månader och kan kombineras med heltidsarbete men med obligatorisk närvaro under de 8 kursdagarna . Eget arbete i form av klientarbete och litteraturstudier planeras in utifrån varje kursdeltagares förutsättningar.