Sök på sidan

Coaching och mentorskap

← Tillbaka hem / Coaching och mentorskap

Vilket är ditt nästa steg?

Behöver du komma vidare i din arbetsroll, arbetsliv, karriärutveckling, personliga utveckling?

Vill du få en fördjupad självinsikt, ta reda på vad du vill och utveckla dina förmågor?

Vill du ett neutralt professionellt bollplank?

Både coaching och mentorskap är de främsta formerna för kompetens och –ledarutveckling enligt samstämmiga forskningsrön världen över.

Coaching

Det finns en mängd olika definitioner på coaching,men gemensamt är att coaching bidrar till att frigöra människors inre potential , fokuserar på våra styrkor och att det leder fram mot nya mål och handlingar. Det kan vara en inre förändring som handlar självförtroende och självkänsla och ett förändrat beteende.

Kortfattat kan man säga att en coach är en professionell samtalspartner som i en dialog lyssnar aktivt och ställer frågor som leder personen vidare mot de mål personen själv har satt upp. Av en coach får man således inga färdiga svar och lösningar men en möjlighet att reflektera över sin situation och att ha ett professionellt bollplank. Inom begreppet coaching finns det sedan en mängd olika typer av coachingformer.

Life & Career arbetar med utvecklingsinriktad/transformerande coaching Life & Career Map metoden utvecklad av psykologen Lena Mangell. Syftet är att få fördjupad självinsikt, förändra beteende och synsätt på sig själv och sina möjligheter. För chefer erbjuder ledarstöd och executive coaching i ledarrollen.

Mentorskap

Den klassiska definitionen av en mentor är att en äldre, mer erfaren person fungerar som klok samtalspartner med kunskapsöverföring i fokus. Dagens modernare definition innebär en bredare definition där mentorn ställer frågor och lyssnar aktivt på sin adept för att hjälpa personen att komma vidare i sin utveckling och frigöra sin egen potential.

Vad är en coach och vad är en mentor?
Är det någon skillnad?

Forskningen inom coaching/mentoring har inte kommit fram till någon definitiv definition av begreppen. Det finns många olika definitioner och många gånger används orden synonymt och med olika innebörd beroende på vem man talar med. Forskarna inom EMCC (European Mentoring and Coaching Council, www.emccouncil.org) använder mentor/coach synonymt.

Genom att ha en egen coach eller mentor får du möjlighet att stanna upp och reflektera över dig själv och din arbetssituation samt sätta upp mål för en framtida utveckling.

De flesta som har en coach eller mentor säger att det är fantastiskt att få denna möjlighet, men det är också en nödvändighet för en arbetsgivare idag att kunna erbjuda medarbetarna denna kompetensutveckling pga av de behöver ha medarbetare som är på rätt plats i företagen.
Life & Career erbjuder mentorskap till bla HR, nya chefer.

Se filmen om mentorskap och  mentorn Lena Mangell här

Livs och karriärcoaching

Individuell karriärcoaching

Karriärutveckling handlar om att ha balans i livet och att känna arbetsglädje och motivation. För att nå dit måste du
ta reda på vem du är, vad du kan och styra dit du vill. Vet du vad du vill?

– Är det dags att förändra ditt liv och din karriär?

– Vill du ha nya utmaningar?

– Vill du ha en egen karriärcoach som kan stötta dig i din utveckling?

– Funderar du på att ta nästa steg i ditt liv?

– Vet du vad du vill?

Då är det dags att stanna upp och reflektera genom att gå i ett individuellt livs och -karriärplaneringsprogram.
En karriärcoach kan hjälpa dig att strukturera dina tankar och komma fram till hur du ska gå vidare. För att nå dit måste du ta reda på vem du är, vad du kan och styra dit du vill.

Livs och -karriärplanering är ett utvecklingsprogram, för alla individer som är motiverade att förändra och utveckla sig i arbetslivet & livet.

Utifrån flera utvärderingar har man konstaterat att man blir mer målfokuserad, får bättre självförtroende, får en bättre dialog med chefen och mer energi.

Programmet genomförs av en professionell karriärcoach med lång erfarenhet av karriärcoaching. Programmet pågår under ca 5-7 tillfällen (ca 10 timmar totalt). Programmet utgår från Life & Career Map metoden (utvecklad av psykologen Lena Mangell).

Innehåll i programmet är bla:
– Kartläggning av nuläget
– Balans i livet och stresshantering
– Kartläggning av personliga egenskaper, styrkor, kompetens, intressen, värderingar
– Ta fram visioner och framtidsdrömmar
– Definiera mål och delmål och göra en handlingsplan
– Individuell coaching och en uppföljning efter ca 2-6 månader

I programmet ingår arbetsboken Life & Career Map™ samt olika personlighetstester. Om du funderar på att byta arbete och vill ha hjälp med CV, personligt brev och Linkedin -profil, kan detta läggas till i programmet.

Chefscoaching / ledarstöd

Vill du ha en samtalspartner och coach under konfidentiella former?
Vill du utvecklas i din roll som ledare och chef?
Vill du ha handledning i din yrkesroll?

Chefscoaching är en form av ledarutveckling som visat sig ha stora effekter på ledarbeteende. Det är ett utmärkt komplement eller alternativ till traditionella ledarskapskurser, eftersom coachingen utgår från varje enskild chefs individuella behov. Det är ett tillfälle för dig som chef och ledare /egen företagare att ha en professionell, neutral coach/bollplank att samtala med under konfidentiella former.

I coachingsamtalen kan du prata om allt som du inte kan prata med dina medarbetare, kolleger om.

Som chef är man ofta ensam med sina beslut och tankar. Du kan också diskutera din egen karriärutveckling med coachen. Programmet innebär att man träffas ca 2 -4 timmar per månad under 6-18 månader. I programmet ingår tester, hemuppgifter och eventuell litteratur.

Coachingprogrammet skräddarsys efter dina behov och vi formulerar ett kontrakt i starten av programmet. Målgrupp: Chefer, Vd:ar, egna företagare, HR.

Chefscoachingen innebär att du får tid för egen reflektion. Resultatet du kan förvänta dig är:

 1. Att du utvecklas i rollen som chef och ledare
 2. Du får en bättre balans i livet
 3. Du upptäcker nya möjliga vägar
 4. Du kan fatta bättre beslut
 5. Du får personlig utveckling
 1. Du kompetensutvecklas och du lär dig nytt
 2. Du förändrar dina beteenden eftersom du
  blir medveten
 3. Du får en djupare självinsikt
 4. Din kommunikation med andra utvecklas

Sagt av en kund:

– Vad bidrog Life & Career och Lena Mangell med?

Ett arbetssätt och arbetsmodeller som visade sig fungera mycket bra för att uppnå den utveckling av individerna, och framförallt teamet, som var målsättningen med programmet.
Lena Mangell bidrog också som person genom att snabbt skapa ett klimat av trygghet, förtroende och lugn miljö som starkt bidragit till resultatet.

Chefscoachen Lena Mangell är legitimerad psykolog/terapeut och executive coach med många års erfarenhet av alla branscher och nivåer av ledarskap. Lena har tystnadsplikt enligt lag ( Socialstyrelsen ). Hon coachar chefer i näringslivet, toppolitiker, entreprenörer, HR chefer.

Personlig utveckling & livsutveckling

– Vill du må bra i ditt arbets&privatliv och öka din självkänsla och ditt självförtroende?
– Vill du förstå dina drivkrafter och behov?

Coachingprogrammet inriktar sig på personlig utveckling i arbetslivet och självförtroendeträning med hjälp av KBT, mindfulness.

En personlig coach ger dig tillfälle till reflektion och att få utvecklas i din yrkesroll men även i din personliga utveckling.
Du får självinsikt och erhåller feedback från din coach. Coachingen kan skräddarsys och omfatta självförtroendeträning med hjälp av bla KBT.

Vi utgår från Life & Career Map metoden (utvecklad av psykologen Lena Mangell).

Digital coaching – via video

– Om du inte kan komma till coachen/terapeuten
– Så kan jag komma till dig via videosamtal.

Det är inget hinder om du bor på annan ort än Stockholm eller utomlands. Den nya tekniken underlättar att coaching och terapi kan bli tillgängligt till flera. Jag samarbetar med olika digitala plattformar där det är lätt att logga in på, betala och boka en tid med mig. Du kan välja digitala möten eller fysiska möten. Sök på mitt namn så kan du boka mig direkt och se lediga tider.

Mina samarbetspartners är

Du kan även boka digital coaching/terapi direkt
med mig via lena.mangell@lifecareer.se