Sök på sidan

Mentorutbildning.se -vår nya sajt för mentorutbildning

Mentorutbildning.se -vår nya sajt för mentorutbildning

On line utbildning  Diplomerad mentor

Sveriges enda diplomerade mentorutbildning som leder till ett professionellt mentorskap

Startar 27-28 april+ 5 maj 2021

Utbildningen genomförs on-line via Zoom

-Vill du utveckla andra?
-Vill du vara ett professionellt bollplank?
-Vill du få egen personlig utveckling?

Mentorutbildningen är baserad på Professor David Clutterbucks forskning och EMCC;s om mentorskap och coaching.

Målgrupp

HR, personalchefer, chefer, ledare, coacher, mentorer, rekryteringskonsulter, vägledare, studievägledare, psykologer, konsulter, projektledare,, läkare, beteendevetare, VD.

Diplomering

Du får en diplomering till Professionell Mentor

För diplomutbildning i mentorskap krävs:
1. 100% närvaro på kursdagarna
2.Hemskrivning
3.Skriva en egen utvecklingsplan för sin mentorutveckling

Läs mer på: Mentorutbildning.se

Kontakt och anmälan: Leg.psykolog,coach/mentor Lena Mangell,
e-mail: lena.mangell@lifecareer.se, tel:0707561642

Lena Mangell
Life&Career