EMCC -Coach& Mentorutbildningar

Life&Career erbjuder EMCC-ackrediterade coach& livs och karriärcoachutbildningar och  utbildning till Professionell mentor

Om  våra kurser och utbildningar (Klicka här för att se samtliga kurser och kursstarter)

Läs mer om våra utbildningar på www.utbildning.se  <http://www.utbildning.se/kurser/life-career-ab-511

Life&Career erbjuder EMCC ackrediterade utbildningar och kurser inom coaching, karriärutveckling och mentorskap. Vi har under 24 år erbjudit certifiering i coaching och karriärcoaching enligt Life&Career modellen, med stor framgång. Vi erbjuder både certifieringskurser i coaching &karriärcoaching, i professionellt mentorskap samt kortare kurser i coachande förhållningssätt och coachande ledarskap.

Vi har utbildat mer än 1000 personer i den framgångsrika livs och-karriärcoachingmodellen Life&Career Map  sedan 1992.

Våra utbildningar bygger på att man har självinsikt som coach och därför är utbildningen till stor del uppbyggd kring personens egen utveckling men också träning i coaching och kunskap om praktiska verktyg.

Internationella ackreditering och kvalitetssäkring

Våra utbildningar är ackrediterade och bygger på EMCC:s internationella kvalitetskrav. EMCC (European Mentoring and Coaching Council, www.emccouncil.org) är Europas största branschorganisation för mentorer och coacher och lägger tonvikten vid kvalitet och utveckling.

EQA (European Quality award) är en kvalitetsmärkning för på fyra olika nivåer som EMCC använder vid bedömning av utbildningsprogram i coaching och mentorskap ( Foundation, Practitioner, Senior Practitioner, Master Practitioner).

Riktlinjerna för godkännande av utbildningar enligt EQA-normerna följer de rekommendationer som tagits fram under den så kallade Bolognaprocessen, dvs de riktlinjer som universitet och högskolor i Europa numera allmänt beslutat sig för att följa.

EIA(European Individual Accreditation ) är en individuell ackreditering för alla coacher och mentorer. Alla kan söka denna ackreditering, men att ha gått en ackrediterad coachutbildning är en merit för att få EIA. Man kan ansöka om EIA hos EMMC Sweden oavsett vilken utbildning man har.EIA;s individuella ackreditering finns på fyra olika nivåer (Foundation, Practitioner, Senior Practitioner och Master Practitioner) . Att ha gått Life&Career,s ackrediterade coachutbildning är en stor merit för den individuella ackrediteringen.

Läs mer om EIA (individuell ackreditering på http://emccaccreditation.org

Våra EMCC-ackrediterade utbildningar

Våra coach&karriärcoachutbildningar är ackrediterade sedan 2008 av EMCC (European Mentoring and Coaching Council)och har erhållit två EQA (European Quality Awards). Certifieringskursen till coach/karriärcoach är ackrediterad på SENIOR PRACTITIONER nivå av EMCC och Diplomutbildningen i coaching är ackrediterad på PRACTITIONER nivå av EMCC. Det finns fyra nivåer:

 1. Foundation- en kortare utbildning för bla chefer
 2. Practitioner- en grundutbildning för personer som vill ha ett coachande förhållningssätt
 3. Senior Practitioner – en längre utbildning för de som vill arbeta professionellt med coaching,karriärcoaching
 4. Master Practitioner – en omfattande utbildning på universitetsnivå (finns inte i Sverige)

Varför EMCC?

Vi har valt att vara medlemmar i EMCC (European Mentoring and Coaching Council) för att deras arbete bygger på kvalificerad forskning och att det är en europeisk organisation med europiska värderingar. I EMCC finner man fler executive coacher som arbetar med organisationer och företag och också lite fler män än vad som är vanligt i coachyrket. Inom ICF har man konstaterat i undersökningar att det finns mest livscoacher som arbetar med privatpersoner och är kvinnor.

Det finns hundratals intresseorganisationer världen över som säljer utbildning. Det finns inte någon överorganisation för coacher och mentorer och ingen reglering av marknaden. Det är ofta en missuppfattning att ICF (International Coach Federation ) skulle vara den enda coachorganisationen, vilket är felaktigt. ICF är en amerikansk intresseorganisation .

Vilken organisation man väljer att vara medlem i är en personlig fråga. Men det är viktigt att gå en ackrediterad coachutbildning. I Sverige finns ca 5-6 coachföretag som har en form av ackreditering.

 


Varför välja coachutbildning hos Life&Career?

Det är viktigt att välja en leverantör som är ackrediterad av en seriös intresseorganisation samt har djupa kunskaper och lång erfarenhet av att arbeta med förändringsprocesser och samtal med människor.

Life&Career har anordnat coach& kariärcoachutbildningar sedan 1992 och har utbildat många av Sveriges coacher/karriärcoacher som idag arbetar med coaching  av chefer, medarbetare och mentorskap. Life&career map metoden är en strukturerad metod för personligt ledarskap  där  får självinsikt, hittar sina drivkrafter och formulerar mål för sin framtida utveckling. Modellen innebär att man fokuserar på sina styrkor och tar fram sin motivation och sina drivkrafter för att komma vidare i sin utveckling.

Vi arbetar utifrån Life&Career Map modellen (framtagen av Lena Mangell, 1992) som är en strukturerad modell för personligt ledarskap och karriärutveckling där helhetssyn på människan är centralt.

Life&Career Map är en arbetsbok och ett verktyg för personligt ledarskap och livs och karriärutveckling som används i våra coach&karriärcoachutbildningar och som vi säljer efter genomgången utbildning till coacher,karriärcoacher, mentorer.

Varför då välja våra utbildningar?

 • Vi är ackrediterade och har fått två Quality Awards av EMCC för våra två coach& karriärcoachutbildningar. En på Practitioner nivå för Diplomutbildningen och en på Senior Practitioner nivå för certifieringsutbildningen.
 • Vi erbjuder en kvalitetssäkrad (EQA) och utvärderad modell av EMCC för livs- och karriärcoaching.
 • Vi har en djup och bred psykologisk kompetens och lång erfarenhet av att karriärcoacha människor till nya möjligheter och coacha chefer och medarbetare.
 • Lena Mangell är kursledare ,ärutbildat leg.psykolog och var den som introducerade karriärcoaching i Sverige 1992 och har coachat och varit mentor åt mer än 2500 personer
 • Lena Mangell har varit lärare på universitetet.
 • Vi har hög kvalitet på utbildningen.
 • Våra utbildningar har en  psykologisk teoretisk grund främst positiv psykologi, humanistisk och konstruktivistisk psykologi , samt kognitiv psykologi.Den har även vissa inslag av ACT (värderingar och visioner).
 • Vår karriärutvecklingsmodell bygger på en helhetssyn på människan där livskvalitet och balans i livet frågor ingår.
 • Vi fokuserar på samtalet och reflekterande dialog som ett verktyg i coachingen och karriärcoachingen.
 • Vi kan erbjuda flera andra kvalitetssäkrade coachverktyg och produkter.
 • Vi arbetar med action learning dvs kursen innehåller träning, övning och handledning utifrån de teorier och modeller som presenteras.
 • Utbildningen ger en personlig utveckling och en egen handlingsplan.
 • Du får verktyg för att coacha andra professionellt.
 • Vi anpassar kursen efter deltagarnas behov och har därför små grupper.
 • Vi är medlemmar i EMCC (European Mentoring and coaching council) och följer de etiska regler som finns uppställda.
 • Vi följer forskning och utveckling inom området och deltar i internationella konferenser.
 • Vi har nära kontakter med internationella forskare inom coaching och mentorskap och kan presentera de senaste forskningsrönen.
 • Vi ligger i framkant och bidrar till utvecklingen genom att vi har kontakt med forskare utomlands.
 • Vi har många mycket nöjda deltagare och kan ge mycket bra referenser. Vi får högsta betyg av deltagarna!

 


Skräddarsydda internkurser

Vill ni arrangera en utbildning internt i organisationen? Vi genomför dem i nära samarbete med uppdragsgivaren och anpassar utbildningen efter kundens behov. Vi kan ge referenser från bla Huddinge kommun där vi har utbildat över 200 personer i karriärcoaching sedan 2004, Karolinska Institutet där hela personalavdelningen har genomgått en certifiering, Saab där vi genomfört mentorutbildning, Skövde högskola ( studie och yrkesvägledare).

Kontakta oss för mer information  info@lifecareer.se

 Klicka här för att se samtliga kurser och kursstarter

Tillbaka