Second opinion vid urval och utveckling

 Executive assessment/second opinion vid rekrytering

Att rekrytera en chef/specialist eller säljare är en stor investering av tid och pengar för ett företag.

Hur vet man att man har hittat rätt person till ett arbete? Man kan inte gå på en magkänsla!

En felaktig rekrytering är kostsamt och tidsödande. För att få ett bättre beslutsunderlag kan Life&Career erbjuda utvärderingar/second opinion och personbedömning via strukturerad intervju och assessment.  Man vet från forskning att man får ett mer tillförlitligt underlag för att bedöma kandidater genom strukturerade djupintervjuer och tester/assessment.

Vi använder endast kvalificerade psykologiska tester som anses som de bästa på marknaden. Vi är leg.psykologer med lång erfarenhet av bedömningar.

Facet5 är ett personlighetstest som mäter personens vilja,energi,relationer, kontroll och känsloläge. Det kan med fördel användas för karriärutveckling, rekrytering,internt urval,coaching,teamutveckling,chefsutveckling. Facet 5 Backdrop , är ett 360° feedback verktyg som kan användas i chefsgrupper för att utvärdera på grupp- och individnivå hur chefsgruppen fungerar och vad som behöver utvecklas.Vi använder vetenskapliga metoder och validerade tester som Facet 5, EQI, Wonderlic.

Vårt upplägg kan se ut på följande sätt:

1. Kontakt med uppdragsgivaren

2. Genomgång av kravprofilen

3.Intervju och testning av kandidaten/kandidaterna

4. Återkoppling  och feedback till kandidaten på ett coachande sätt

5. Återkoppling till uppdragsgivaren muntligt och en rapport som ger ett bättre beslutsunderlag .Vi arbetar utifrån etiska regler och riktlinjer.

 


Vi har under flera år hjälpt Hemnet.se med assessment och second opinion vid rekrytering av KAM,säljare,chefer med goda resultat.


Tillbaka