Sök på sidan

Executive Outplacement

← Tillbaka hem / Executive Outplacement

Kom vidare i karriären

Life & Career erbjuder individuellt skräddarsydd executive outplacement med karriärcoaching
för chefer/ledare vid avveckling, övertalighet och omorganisationer.

I dagens turbulenta arbetsliv uppstår ofta en situation där en ansvarig chef får lämna sin position. I den situationen behöver man bearbeta vad som har hänt för att därefter kunna ta sig vidare till en ny karriär med ny motivation. Många ledare får ofta ett outplacementpaket av sin arbetsgivare och kan då få stöd i att hitta nya möjligheter i arbetslivet. Vi träffar dig som ledare för ett första möte och lägger sedan upp ett individuellt anpassat och strukturerat karriärutvecklingsprogram med executive outplacement.

Våra klienter kommer snabbt vidare eftersom de får hjälp med att bearbeta situationen av en legitimerad psykolog/karriärcoach och får tillfälle till reflektion om vad de egentligen vill framöver. Vi arbetar med konkreta verktyg utifrån Life & Career Map metoden och med fördjupande personlighetstester. Vi arbetar utifrån en helhetssyn på individen.

Innehåll:

Krishantering av den uppkomna situationen

  • Krishantering
  • Nulägesanalys
  • Life&Career Map metoden: Självinsikt genom en kartläggning av individuella resurser
  • Personlighetstester -identifiera styrkor & utvecklingsbara sidor
  • Identifiera drivkrafter,vision och mål bilder
  • Ta fram en individuell handlingsplan med tydliga mål
  • Få feedback på CV och personligt brev, linkedinprofil
  • Söka-jobb teknik och träning
  • Individuell coaching/stöd
  • Uppföljning och kontakt med headhunters

Programmet är individuellt anpassat och pågår ofta mellan 6-12 månader beroende på upplägg. Kontakta oss för en offert:
E-post: lena.mangell@lifecareer.se,
Telefon: 0707 56 16 42