Sök på sidan

Diplomerad mentor

Lär dig utvecklande mentorskap och bli en professionell och diplomerad mentor

Att vara mentor åt andra är ofta en utmanande uppgift och en ny roll för många. För att kunna fungera som en professionell mentor krävs det utbildning i både mentorskap och coachingteknik.

Denna 3 dagars utbildning är till för dig som funderar på att bli mentor eller redan är det idag och vill arbeta med mentorskap i en organisation eller i en konsultroll.
Vi vänder oss till både blivande mentorer i interna mentorprogram och externa mentorer.

Målgrupp

Vi vänder oss till dig som är eller har varit chef, projektledare, konsult, mentor, coach eller egen företagare med erfarenhet av arbetslivet.

Dokumenterad erfarenhet av att ha arbetat med människor i förändring.
Genuint intresse av att se människor utvecklas och växa.

Mål

Kursen ger kunskaper i mentorskap och coaching, vad det innebär att vara mentor, hur man lägger upp ett mentorprogram,den ger verktyg för coaching, samtalsmetodik, karriärutvecklingsmodeller.adeptrollen, och etikfrågor.

Utbildningen bygger på professor David Clutterbucks forskning om ”developmental mentoring”. David Clutterbuck är en av grundaran av EMCC ( European Mentoring Council) och en auktoritet inom mentorskap och coaching.

Syfte och mål

Deltagarna ska efter utbildningen kunna arbeta som professionella mentorer med fokus på det utvecklande mentorskapet  utifrån etiska grunder.
Utbildningen utgår från EMCC:s åtta kompetensområden (Competence framework) baserat på evidensbaserad forskning

  1. Självinsikt
  2. Värderingar och attityder
  3. Kunna leda sig själv
  4. Kontrakt
  5. Hantera och leda processen
  6. Sätta mål och ta fram handlingsplan
  7. Utvärdering
  8. Ställa frågor

Under utbildningen ges rikliga tillfällen till att praktiskt öva rollen som mentor och få feedback. Kursdagarna innehåller träning och övning samt grupphandledning i rollen som mentor. Litteraturstudier ingår i kursen och kursen avslutas med en hemuppgift.

Målgrupp

HR, personalchefer, chefer, ledare, coacher, mentorer, rekryteringskonsulter, vägledare, studievägledare, psykologer, konsulter, projektledare, kompetensutvecklare, fackliga ombudsmän, personalkonsulenter, jobbcoacher, mentorer, läkare, beteendevetare, VD.

Förkunskapskrav

För att på bästa sätt kunna tillgodogöra sig kursen behövs det någon form av beteendevetenskaplig utbildning  eller motsvarande erfarenheter ,samt erfarenhet av att arbeta med människor i professionella samtal. Bedömningen av förkunskaper sker i en intervju. Att ha arbetat som chef/ledare, lärare, projektledare,konsult ,ombudsmän  innebär att man har kunskaper för att delta i utbildningen.

Diplomering

Du får en diplomering till Professionell Mentor

För diplomutbildning i mentorskap krävs:
1. 100% närvaro på kursdagarna
2.Hemskrivning
3.Skriva en egen utvecklingsplan för sin mentorutveckling

Årslicens och nätverk efter avslutad utbildning
Efter avslutad utbildning kan man delta i vårt nätverk Life&Career Map network och få både handledning, påfyllnad och ett nätverk av kolleger.
Det innebär en årslicens och då kan du även köpa arbetsboken Life&Career Map som finns både på engelska och svenska.
Pris: 18.800 ex moms.

fika ingår under kursdagarna samt personlighetstester, material och två böcker. En bok köps själv av kursdeltagarna.

Referenser

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Vi genomför interna mentorutbildningskurser. Vi har utbildat verksamhetschefer i Jönköpings kommun under 1 år i mentorskap, coaching, ledarutveckling,stress,mindfulness och neuroledarskap.
Jönköpings kommun har ett internt mentorprogram för 10 nya chefer.

SAAB

IT branschen

 

Beställ kurskatalogen med mer information: lena.mangell@lifecareer.se , tel: 0707561642

 

FAKTARUTA

PROFESSIONELL MENTOR

Kursdatum 2019

Kurs M3 2019
20 augusti + 4 september + 16 september 2019

Kurs M4 2019
1 oktober +7 oktober+ 14 oktober 2019

Förkunskapskrav:

För att bäst kunna tillgodogöra sig utbildningen behövs någon form av beteendevetenskaplig utbildning eller motsvarande kunskaper i form av arbete/erfarenhet som VD,chef, ledare, rekryterare, kompetensutvecklare, HR, lärare, konsult, mentorer,läkare,projektledare,fackliga ombudsmän, studievägledare eller annat människoinriktat arbete. Erfarenhet av att arbetat med människor i professionella samtal. Bedömning av förkunskaper sker i en intervju.

Omfattning:

3 dagar under 1-2 månader samt en hemskrivning.

Plats:

Life&Career, Sibyllegatan 46, Stockholm ( centralt i Stockholm nära T- bana och parkering)

Studietakt:

Utbildningen pågår under 1-2 månader och kan kombineras med heltidsarbete men med obligatorisk närvaro under de 3 kursdagarna.

Anmälan & information:

lena.mangell@lifecareer.se
tel:070-7561642