Sök på sidan

Utmattningssyndrom är en allvarlig sjukdom

Utmattningssyndrom är en allvarlig sjukdom

 

Artikel av Lena Mangell 2019-03-26

Utmattningssyndrom är en allvarlig sjukdom

Idag är utmattningssyndrom och utmattningsdepression(psykisk ohälsa) den vanligaste diagnosen  för sjukskrivning i Sverige. Dagligen träffar jag som psykolog människor i mitt arbete , som är utmattade, stressade, saknar energi och glädje och har  sömnproblem.
De är uppvarvade och har ångest och många har ingen fritid pga arbete och hemarbete. Jag träffar tyvärr alltför många unga personer mellan 25-35 år, både män och kvinnor som har drabbats av utmattningssyndrom, men även kvinnor och män i andra åldrar drabbas. Vad kan vi göra åt problemet? Läs min artikel nedan.

 

LÄS HELA ARTIKELN (AV LENA MANGELL)  HÄR NEDAN:

Utmattningssyndrom är en allvarlig sjukdom